biuro@acproref.pl Tel. +48 (65) 545-53-09 facebook.com
ACProref

Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Dane o charakterze osobowym gromadzone są na tej stronie internetowej jedynie w celu świadczenia zamówionych usług, dostawy towarów i umożliwienia wystawienia faktur. 
Dane użytkowników będą administrowane przez AC PROREF Anna Celka w celu wystawienia faktur i przechowywane przez okres przewidziany w ustawie. 

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych oraz ich zmiany, anulowania oraz sprzeciwu na drodze pisemnej na adres: AC PROREF Anna Celka ul. Drzymały 30, 63-940 Bojanowo, Poland