biuro@acproref.pl Tel. +48 (65) 545-53-09 facebook.com
ACProref
Chłodnictwo
Dobór każdego z oferowanych urządzeń chłodniczych poprzedzają dokładne obliczenia, a otrzymane dane pozwalają na zastosowanie optymalnego rozwiązania i wybór najlepszego z dostępnych urządzeń.
Chłodnice
W ofercie posiadamy chłodnice firmy LUVE dla różnych czynników chłodniczych, takich jak: czynniki chemiczne (freony), wodne, glikolowe oraz dla czynników naturalnych (amoniak, dwutlenek węgla). Chłodnice mają bardzo szeroki zakres zastosowań – od małych, komercyjnych do przemysłowych.

Oferujemy także chłodnice do zastosowań specjalnych:

  • do pracy w agresywnej atmosferze,
  • do zastosowań wymagających dużych spręży wentylatorów (tunele zamrażania itp.),
  • do mroźni, z dużym rozstawem lameli 10-12 mm,
  • z odtajaniem wentylatorami, elektrycznym oraz gorącym gazem.